2012-12-27

Curriculum Vitae of N.G.D. Malmqvist, born June 6, 1924

漢學家馬悅然的著作目錄:
1944-46 Studies at Uppsala University (Classics and Roman Law);
1946-48 Studies at Stockholm University (Chinese and Anthropology);
1948-50 Field research in Chinese dialectology under a Rockefeller
Fellowship;
1951 Fil. lic. in Chinese at Stockholm University;
1952 Lecturer in Chinese at Uppsala University;
1953-55 Lecturer in Chinese at the School of Oriental and African Studies,
London University;
1956-58 Cultural Secretary at the Royal Swedish Embassy, Peking;
1959-61 Senior Lecturer in Chinese, Canberra University College;
1961-65 Professor and Head of the Chinese Department, Australian National
University; Dean of the Faculty of Oriental Studies;
1965-90 Professor and Head of the Department of Chinese, Stockholm
University;
1967-69 Dean of the Section of Linguistics, Stockholm University;
1967-69 Deputy Dean of the Faculty of Humanities, Stockholm University;
1967-77 Chairman of the Board of the Scandinavian Institute of Asian Studies;
1967-69 Member of the Swedish Government Commission on Research in
Humanities and Social Sciences;
1967-69 Member of the National Research Council for the Humanities;
1969 D. Litt. (Honoris Causa), Stockholm University;
1978-81 Vice President of the Royal Swedish Academy of Letters, History and
Antiquities;
1979-87 Director for the European Science Foundation Project on Chinese
Literature 1900-1949;
1980-84 President of the European Association of Chinese Studies;
1984 Honorary Fellow, School of Oriental and African Languages;
1988-90 President of the European Association of Chinese Studies;
1990 Professor Emeritus of Stockholm University;
1990-91 Renditions Fellow, Department of Translation , The Chinese
University of Hong Kong;
1991-92 Chairman of the Organizing Committee for the CCK Foundation
Conference on the History of European Sinology, held in Taipei in
April 1992;
1996 Doctor of Philosophy, Karl Universität, Prague;
1997 (November-December) Visiting Professor at the CCK International
Centre at Karl Universität, Prague;
1998 Doctor of Philosophy (Honoris Causa), The Chinese University of
Hong Kong;


Membership of Academies:

The Swedish Academy,
The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities,
The Royal Swedish Academy of Sciences,
The Royal Danish Academy of Sciences (foreign member),
Academia Europaea (Founding Member).

Distinctions and Awards:

Knight of the Royal Order of the Polar Star (1970),
The Swedish Writers’ Association Translation Prize (1976),
The Royal Swedish Academy of Sciences’ Translation Prize (1981),
The Gold Medal of Merit, awarded by H.M. King Karl XVI Gustav (1982),
The Elsa Thulin Medal for Translation (1983),
The Royal Prize, awarded by the Swedish Academy (1984),
The Kellgren Prize, awarded by the Swedish Academy (2001),
年度散文獎(2002), awarded by九歌出版社,
The Royal Swedish Academy of Sciences’ Translation prize (2008).

Selected bibliography

1.0 Verk på svenska i bokform/Books in Swedish
1.1 Essäer på svenska publicerade i antologier och tidskifter/Essays in Swedish published in anthologies and journals
2.0  Verk på engelska i bokform/Books in English
3.0  Verk på kinesiska i bokform/Books in Chinese
3.1  Essäer och poesi på kinesiska publicerade i antologier och tidskrifter/Essays and poetry in Chinese published in anthologies and journals
4.1.0 Översättningar från kinesiska i bokform/ Translations from Chinese published as books
4.1.1 Antologier/Anthologies
4.1.2 Äldre talspråkstexter/Older vernacular texts
4.1.3 Modern skönlitterär prosa/ Modern fiction
4.1.4 Modern dramatik/Modern dramatic works
4.1.5 Modern poesi/Modern poetry
4.2.0 Översättningar av kinesisk litteratur publicerade i antologier och tidskrifter/Translations of Chinese literature published in anthologies and journals
5.0 Översättningar från svenska  till kinesiska/Translations from Swedish into Chinese
6.0 Översättningar från engelska till svenska/Translations from English into Swedish
7.0 Översättningar från svenska till engelska/Translations from Swedish into English
8.0 Språkvetenskapliga arbeten/Works in linguistics
8.1.0 Allmänna arbeten/General works
8.2.0 Dialektologi/Dialectology
8.3.0 Fonetik och fonologi/Phonetics and phonology
8.4 Grammar
8.5 Filologi och textkritik/Philology and Textual criticism
8.6 Metrik/Metrics
9.0 Arbeten om  Kinas litteratur/ Works on Chinese literature
10.0 Arbeten om Kinas historia/Works on Chinese history
11.0 Arbeten om Kinas religioner/Works on Chinese religions
12.0  Kinesisk idéhistoria/Chinese intellectual history
13.0 Anmälningar av böcker och artiklar/Reviews of books and articles
14.0 Debattartiklar/Contributions to debates
14.1 Hotet mot Östasiatiska Museet och dess bibliotek/The Threat against the Museum of Far Eastern Antiquities and its Library
14.2 Den 4. juni 1989/June 4th  1989
15. Mindre artiklar i kronologisk ordning/Minor articles in chronological order

1. Verk på svenska i bokform/Books in Swedish

Katalog över Gunnar Martins samling av kinesisk och japansk litteratur, (i samarbete med Sören Egerod), Stockholm: Kungliga biblioteket 1947;
K’ang You-weis Svenska resa 1904. Stockholm: Almqvist & Wiksell 1971, 73 sidor;
Kinesiska är inte svårt. Stockholm: Aldus 1974, 213 sidor;
Bernhard Karlgren. Ett forskarporträtt. Stockholm: Norstedts 1995, 560 sidor.
Haiku för ros och oros skull. Stockholm: Atlantis 2002, 62 sidor;
Strövtåg i svunna världar. Stockholm: Atlantis 2005, 206 sidor.

1.1 Essäer och dikter på svenska publicerade i antologier och tidskrifter/ Essays  and poems in Swedish published in anthologies and periodical journals

”Haiku för ros och oros skull”, Haiku (utgiven av svenska Haiku Sällskapet), 2001 (1-2), ss. 50-51;
”Stenen i skogsgläntan”, Orientaliska Studier 2004 (115), ss.5-6;
”Signalen”, Orientaliska Studier 2004.(115), ss.7-8;
”Den strejkande skuggan”, Svenska Dagbladet 2005.07.22;
”Guldfisken som älskar att sjunga Mozart”, Svenska Dagbladet 2005.07.26;
”Fyra kortromaner”, Svenska Akademiens Handlingar. Stockholm: Norstedt 2006;
”Vårt behov av konjunktiv. Lärodikt av herr Malmqvist”, Svenska Akademiens Handlingar 2006, sidorna 141-142.
”Om kråksläktets intelligens”, SvD 08-06.30;
”Vådan av himmelsk tandvärk”, SvD 08.07.02;
”Fyra Haiku-dikter”, i Svensk Haiku. Trombone: Stockholm 2009;

2. Böcker på engelska/Books in English

Frontier Taiwan. An Anthology of Modern Chinese Poetry. New York: Columbia University Press 2001, (utg. av Michelle Yeh och N.G.D. Malmqvist), 490 sidor;
Bernhard Karlgren: Portrait of a Scholar. Bethlehem: Lehigh University Press, 2009, 333 sidor.

3.0 Verk på kinesiska i bokform/Books in Chinese

二十世紀臺灣詩選,馬悅然,奚密,向陽主編,台北: 麥田出版社 2001,639 頁;
二十世紀臺灣詩選,馬悅然,奚密,向陽主編,台北: 麥田出版社,最新修訂版,640 頁;
俳句一百首(Ett hundra haikupoem), Taipei: Lianhe wenxue 2002, 142 sidor;
俳句一百首(Ett hundra haikupoem), Guilin: Guangxi shifan daxue chubanshe 2004, 129 sidor;
另一種鄉愁 (Ett annat slags nostalgi). Taipei:Lianhe wenxue 2002, 211 sidor;
另一種鄉愁 (Ett annat slags nostalgi). Peking: Sanlian 2003, 224 sidor; 2. utg, 2004.
康有爲瑞典遊記 (The Swedish Diary of Kang Youwei), 商務印書館, 香港 2007, 86 pages.
我的老師高本漢。一位學者的肖像。Shanghai: Jilin Publishing Group, 2009, 330 sidor.

3.1  Essäer och poesi på kinesiska publicerade i antologier och tidskrifter (i kronologisk ordning)/Essays and poetry in Chinese published in anthologies and journals (in chronological order)

”我不是曹禺,我是老舍,且不一一”, 中國現代文學研究叢刊,1986 (1), ss. 148-150;
”沈從文,獨立的人格和骨氣”,Changhe bu jin lu. Changsha: Hunan Wenyi chubanshe, 1989, ss. 289-292;
“從《大同書》看中西烏托邦的差異”, 二十一世, 1990 (5), ss. 11-15;
”天安門事件兩周年進言”,ming報月刊 1991 (6), s. 38;
”論翻譯家的角色”, 今天 1992 (1), ss. 223-231;
”中國文化當局之手太長”,明報月刊 1993 (7), s. 106;
”康有為在瑞典”, 中國時報 1995.12.16;
”瑞典學院與諾貝爾文學獎”,中國文哲研究通訊 1977 (7:1), ss. 1-8;
”人生小語”, 明報月刊 1999;
”翻譯的藝術” 新 報 1999.11.20;
”翻譯的藝術 ” 明 報 月 刊 , 2000 (7), ss.56-61;
”諾貝爾文學獎得主高行健的創作成果 ”i 解 讀高行健 , 香 港:明 報 出 版 社, 2000;
”瑞 典 學 院 和 諾 貝 爾 文 學 獎 ”, 明 報 月 刊  2001 (2),ss.21-32;
”被 遺 忘 了 的 中 國 近 代 詩 人 和 新 時 ”,明 報 月 刊 2001 (7),49-53;
"一 位 被 遺 忘 的 詩 人 ”,聯 合 報 副 刊 2001.05.18;
”坐 在 同 一 塊 雲 上 ”, 聯 合 報 副 刊 2001.05.01;
”另 一 個 被 遺 忘 的 詩 人 ”, 聯 合 報 副 刊 2001.06.23;
”報 國 寺 ”聯 合 報 副 刊 2001.06.29;
”我 們 上 峨 眉 去 吧 !”, 聯 合 報 副 刊 2001.07.13;
”報 國 寺 的 小 和 尚 ”。 聯 合 報 副 刊  2001 07.27;
”能 海 法 師 ”, 聯 合 報 副 刊  2001.08.10;
”關 於 勞 動 號 子 的 節 奏 ”, 聯 合 報 副 刊  2001.08.20;
”俳 句 五 首 ”,聯 合 報 副 刊  2001.09.13;
”為 甚 麼 要 調 查 中 國 方 言 呢 ?” 聯 合 報 副 刊  2001.09.07;
”語 言 的 生 命 力 ”, 聯 合 報 副 刊 2001.09.11;
”左傳中有口語麼?”,聯合報副刊 2001.10.05;
”香港的一位老詩人” 聯合報副刊 2001.10.19;
”子夜俳句七帖” 聯合報副刊 2001.10.31;
”仁者悅山”,聯合報副刊 2001.11.02;
”多情俳句十三帖,聯合報副刊 2001.11.07;
”一個漢學家的小傳”,聯合報副刊  2001.11.16;
”冬天的俳句”,聯合報副刊 2001.11.15;
”我尊敬的老師高本漢”,聯合報副刊 2001.11.30;
”傷心的向日葵”,聯合報副刊 2001.12.02;
”學者的廉潔與名譽”,聯合報副刊 2001.12.14;
”夜鶯在咳嗖:俳句十帖”,聯合報副刊 ,2001.12.19;
”花蝴蝶做夢: 俳句四帖”,聯合報副刊 2001.12.25;
”康有為的《瑞典遊記》”,聯合報副刊 2001.12.28;
”康有為的大同社會”,聯合報副刊 2002.01.11;
”炊煙恰似感嘆號” 聯合報副刊  2002.01.22;
”我不是曹禺,我是老舍。且不一一”,聯合報副刊 ,2002.01.25;
”指月: 俳句三帖” 聯合報副刊 2002.02.03;
”太陽戲法: 俳句十一帖”,聯合報副刊 2002.02.04;
”從『他』字談起”,聯合報副刊  2002.02.08;
”狐狸精及其他”, 聯合報副刊, 2002.02.13;
”沈從文:鄉巴老,作家與學者”,聯合報副刊 2002.02.12;
”一個特殊的語法形式”,聯合報副刊 2002.03.08;
”月星:俳句五帖”, 2002.03.12;
”火矛: 俳句三帖”,聯合報副刊  2002.03.16;
”愛人的淚: 俳句兩帖”,聯合報副刊  2002.03.18;
”談記愧,懺悔與其他”,聯合報副刊  2002.03.29;
”寄給艾青先生的一封信”,聯合報副刊  2002.04.19;
”漢語的被動式”,聯合報副刊 2002.05.03;
”旅途之二三事”,聯合報副刊 2002.05.17;
”水滸傳的瑞典文譯本”,聯合報副刊  2002.05.31;
”報國寺”,張曉風主編,2001九十年散文選。九歌文庫630,台北: 九歌出版社,2002年, 151-154;
”二十世紀歐洲漢學”, 書城雜誌,vol. 2, 2002;
”馬悅然,俳句 七首”,聯合報副刊,2004.01.11;
”尋號”,聯合報副刊,2004.01.14;
”林中空地的石頭”,印刻文學生活誌  2004.(9), s. 22;
”談國寶,吃瓜子及其他”,印刻文學生活誌 2004 (10),ss. 19-19;
”談漿油,辣椒及其他”,印刻文學生活誌 2004.(12), ss.22-23;
”我所欽佩的兩位朋友”, 明報月刊 2004.12.01
”憶呂梁山邸家河村俳句二十一首”,聯合報副刊 2004.12.25-26;
”序言”,劉再復,高行健論,台北:聯經出版社,2004;
” 母語就是你們的祖國”,不朽的流亡者,INK出版社,臺北2005《
”漢學家小小說”,明報副刊  2005.06.21;
”小說九段”,上海文學 2005. (7), ss.8-10; 上海文學 2012. (1);
”方言的作用”,明報月刊 2005(8), ss. 43-44;
”「狗咬耗子:多管閑事」.馬悅然反駁關於瑞典學院的謬言”,中過時報副刊,2005.10.25;
”超現實主義詩人的惡夢”,自由時報,2005.10.12;
”貓公的後裔”,自由時報,2005.10.13;
”關於丟東西”,自由時報,2005.10.15;
”巨大的問題”,自由時報,2005.10.17;
”月亮的獨白”,自由時報,2005.10.18;
”我簡直記不起來他的面孔”, 自由時報,2005.10.20;
”愛讀書的松鼠”,自由時報, 2005.10.25;
”騎往過去的自行車”,自由時報,2005.11.05;
”真的有這事麼?”, 自由時報,2005.11.09;
”大江東去”, 自由時報,2005.11.10;
”烏鴉的智力”,自由時報,2005.11.28;
”一個真正的鄉巴佬”,företal till曹乃謙,《到黑夜想你沒辦法》。台北﹕天下出版社,2005, ss. 5-15;
”博學巨人的時代並未終止”,företal till Chu Ges (楚戈) verk om den kinesiska drakens historia, i聯合報副刊, 2006.09.05;
”夏天! 夏天!”,明報月刊,2006 (10),ss. 65-70;
”想念林語堂先生”,A Stride Over / Forward, Cultural Fusion/ Function in the Study of Lin Yutang International Conference, Taibei 2006, ss. 26-30;
”借風景的老人。懷念我的朋友吳一峰”,一峰草堂師友書札,文物出版社,2006,14-16.
”猫公的后裔,万象,Panorama Monthly , vols 8-9, 2006, ss. 54-61.”想念林語堂先生”, 明報月刊 8 (2007), 121-127;
”老舍得諾獎事實澄清”, 明報月刊8 (2007), 127;
”帕慕克的小説黑書”, företal till Pamuks roman 黑書,世界出版集團 2007
”想念林語堂先生”, in A Stride Over / Forward/Cultural Fusion / Function in the Study of Lin Yutang, Taipei 2007, ss. 1-6;
”知识的接触” (Intellectual encounters), i跨文化对话21辑 (Dialogue Transculturel, vol. 21), 江苏人民出版社,2007;
”一個真正的鄉巴佬”, 導讀曹乃謙,到黑夜想你沒辦法,天下遠見出版社,臺北 2008,5-15頁;
”論詞語與沈默”,明報月刊 3 (2008), 76-79頁;
”瑞典與中國的知識交流”(”Intellectual Encounters between Sweden and China”), Journal of Sun Yat-Sen University, Social Science Edition, vol 48:3, 2008, 1-5;
”諾貝爾文學獎與華文文學” (The Nobel Prize in Liteature and Chinese Literature), Ming Pao Monthly 1 (2009), 97-99;
”另一種憶苦思甜”,趙久安著, 遺民。西雅圖 2009年,1-3页;
”諾貝爾文學獎與華文文學” (Nobelpriset och den kinesiska litteraturen), 聯合早報(Singapore) 2008.12.08
“對重新翻譯《五經》的一些看法”, 東方早報 (Shanghai Review of Book),2010.02.07;
Företal till 萬之,《諾貝爾文學獎傳奇》,上海人民出版社, 2010;

4.1.0 Översättningar från kinesiska i bokform/Translations from Chinese
published as books
4.1.1 Antologier/Anthologies

Literary Fragments from the Tang. Stockholm: Skrifter utgivna av Föreningen för Orientaliska Studier, vol. 10, 1974, 50 sidor;
Den långa floden. Utdrag ur Kinas litteratur genom tre årtusenden. Stockholm: Forum 1970, 130 sidor;
Det förtätade ögonblicket. Tolkningar av Tanglyrik. Stockholm: Forum 1965, 87 sidor;
Den dånande trumman. Modern kinesisk lyrik i urval och tolkning av Göran Malmqvist. Stockholm: Wahlström och Widstrand 1971, 198 sidor; dansk utgåva: Den boldrende Tromme. Köpenhamn: Gyldendal, 1971, 198 sidor;
Stranden och Det bortskämda barnet. Tolkningar av Bei Daos och Gu Chengs poesi, Höganäs: Wiken 1983, 349 sidor;
Dödvatten och Gryning. Två röster från Kina. Höganäs: Wiken 1983, 189 sidor;
Idag! Sju unga röster från Kina. Höganäs: Wiken 1986, 244 sidor;
Nio röster från Taiwan. Dikter tolkade av Göran Malmqvist. Stockholm: Natur och Kultur, 235 sidor;

4.1.2. Äldre talspråkstexter/Older vernacular texts

Berättelser från träskmarkerna (översättning av den kinesiska romanen Shuihuzhuan), vol. I-IV: Stockholm: Forum 1976-79, sammanlagt 1530 sidor;
Färden till Västern (översättning av den kinesiska romanen Xiyouji), Vol.I-V. Höganäs: Bra Böcker 1995-96, sammanlagt 1859 sidor;

4.1.3 Modern skönlitteratur/Modern fiction

Cao Naiqian, När mörkret faller trängtar mitt hjärta till dig. Stockholm: Atlantis 2006, 323 sidor;
Cao Naiqian, Den allra sista gården. Stockholm: Atlantis 2009, 167 sidor.
Gao Xingjian, När jag köpte ett spinnspö åt farfar. Stockholm: Forum 1988, 260 sidor;
Gao Xingjian, Andarnas berg. Stockholm: Forum 1992, 401 sidor;
Gao Xingjian, Andarnas berg. Stockholm: Atlantis 2000, 556 sidor;
Gao Xingjian, En ensam människas bibel. Stockholm: Atlantis 2000, 446 sidor;
Gao Xingjian, När jag köpte ett spinnspö åt farfar. Stockholm: Forum 2000, 268 sidor;
Hao Ran, Den klara källan. (Utgiven och delvis översatt av G.M.). Stockholm: Gidlunds förlag 1977, 217 sidor;
Lao She, Det sorgsna skrattet. (Utgiven och delvis översatt av G.M.). Stockholm: Forum 1973. 162 sidor;
Li Rui, Den sveklösa jorden: Berättelser från en bergstrakt. Höganäs: Wiken 1989, 255 sidor;
Li Rui, Släktgården. Stockholm: Atlantis 1999, 371 sidor; även utgiven som pocket: Stockholm: En Bok för Alla, 2002, 371 sidor;
Li Rui, Träden vill vila. Stockholm: Atlantis 2000, 260 sidor;
Li Rui, Den molnfria rymden. Stockholm: Atlantis 2003, 220 sidor;
Shen Congwen, Gränsland. Stockholm: Norstedts 1987, 169 sidor;
Shen Congwen, Stillhet och rörelse. Stockholm: Norstedts 1988, 334 sidor;
Sun Li, Den bittra striden. (utgiven och delvis översatt av G.M.). Stockholm: Forum 1973;
Yang, Céline, För alltid Paris. Stockholm: Atlantis 2003, 79 sidor;
Zhang Xianliang, Kärlek i en fängelsehåla. Stockholm: Forum 1987, 164 sidor;
Zhang Xinxin & Sang Ye, Leva i Kina: 45 kineser berättar öppenhjärtigt om sig själva. (Utgiven och delvis översatt av Ningtsu och Göran Malmqvist) Stockholm: Forum 1988, 365 sidor;


4.1.4. Modern dramatik/Modern dramatic works

Gao Xingjian, Den andra stranden. Tio teaterstycken av Gao Xingjian. Stockholm: Dramatens förlag, 452 sidor;
Gao Xingjian. Fyra Dramer. Stockholm: Atlantis 2001, 287 sidor;

4.1.5. Modern poesi/Modern poetry

Bei Dao, Samlade dikter. Stockholm: Norstedts 1995, 272 sidor;
Bei Dao, Landskap över nollpunkten. Stockholm: Norstedts 1997, 137 sidor;
Bei Dao, Lek för själar, Stockholm: Norstedts, 2001, 111 sidor;
Bei Dao, Dagdröm. Stockholm: Norstedts 1989, 53 sidor;
Bei Dao, Färdskrivare. Stockholm: Norstedts 1990, 98 sidor;
Bei Dao, Korridoren. Stockholm: Norstedts 1993, 99 sidor;
Mao Zedong, Den långa marschen. 38 poem tolkade och annoterade av G.M. Stockholm: Wahlström och Widstrand 1973, 160 sidor; dansk utgåva: Den lange March, Köpenhamn: Gyldendal, 1973, 160 sidor;
Shang Qin, Den djupfrysta facklan. Stockholm: Bonniers 1991, 95 sidor;
Yang Mu, Den gröne riddaren. Dikter av Yang Mu, Stockholm: Tranans förlag, 2011, 500 sidor;

4.2.0. Översättningar från kinesiska i periodiska tidskrifter/Translations from Chinese in journals

Ai Qing, ”Vintriga sjöar”. Orientaliska Studier 1971 (1), ss. 8-9;
”Ai Qing, Tre dikter”, i Getens År: Årsbok om Kina. Stockholm:Svensk-kinesiska vänskapsförbundet 1979, ss. 142-143;
Bei Dao, ”Tretton dikter”. Fenix 1983 (5-6), ss. 149-159;
Bei Dao, ”Tio dikter”. Café Existens 1984 (24), ss. 48-55;
Bei Dao och Gu Cheng, ”Svaret. Den kvittrande tystnaden”. ARTES 1983 (3), ss. 3-13;
Bei Dao, ”Fem dikter”, Åttiotal 1985 (19), ss. 13-17;
Bei Dao, ”Elegi”. ARTES 1990 (2), ss. 7-8;
”Bei Dao, Dikter”. Handlingar. Svenska Akademien 1990 (15). Stockholm: Norstedt 1991, ss. 25-30.
“Tre dikter av Bei Dao”, Dagens Nyheter.1994.07.31;
”Två dikter av Bei Dao”, Moderna Tider, augusti 1995, s. 38;
Bei Dao, ”Låna en riktning”, tolkning av G.M., Expressen 1996.07.16;
Bei Dao, ”Den blå muren”, Land 1997 (21), s. 35;
”Bian Zhilin, Sju dikter”. Orientaliska Studier 1979 (33-34), ss. 52-59;
Can Xue, ”Ah Meis melankoliska tankar en solig dag”, BLM 1996 (6), ss.31-33;
Cao Naiqian, ”Fyra scener från Wenfamiljens by”. Fenix 1993 (2), ss. 94-101;
Gao Xingjian, ”Skomakarn och hans dotter”. Bonniers litterära magasin 1987 (6), ss. 410-413;
Gao Xingjian, ”Monolog”. ARTES 1987 (3), ss.24-32;
Gao Xingjian, ”Utan titel”. Horisont 1987 (6), ss. 27-30;
Gao Xingjian, ”Min syn på teatern”. Bonniers litterära magasin 1988 (6), ss. 413-417;
“Translating Gao Xingjian”, Perspectives on China. Papers from the Nordic Association for China Studies Conference at the University of Helsinki, June 7-9, 2005, ss. 101-111;
Gu Cheng, ”Dikter”. Dagens Nyheter 1987.09.20;
Gu Cheng, ”I denna vida och skimrande värld”. Expressen 1987.08.30;
”Guo Moruo 80 år – fyra dikter”, Orientaliska Studier 1972 (12-13), ss. 38-41;
Guo Moruo, Debattinlägg i Röda fanan”. Orientaliska Studier 1972 (12-13), ss. 66-68;
Lao She, ”Allmänhetens sjukhus”, All Världens Berättare. 1958 (1), ss. 33-40;
”Dikter av Lo Ch’ing”, Fenix 1996 (1), 61-84;
”Liu Dabai, et digt fra Fjerde.Maj-bevegelsens tid”, i Vibeke Bördahl (utg.) Kinas nyere litteratur, Köpenhamn: Gyldendal 1975.ss. 12-13;
”Lu Xun, En dikt”. Orientaliska Studier 1978 (32), ss.38-40;
”Poeten Mao”, Ord & Bild 1966 (5), s. 436;
”Mao Zedong, Dikter”, Ord & Bild 1966 (5), ss. 437-441);
Kompendium i kinesisk poesi och metrik. Del 3, Mao Zedongs poesi, Stockholm 1971, 33 sidor;
”Diktaren Mao Zedong”, Svenska Dagbladet 1971.04.27;
”Diktaren Mao Tse-tung”, Svenska Dagbladet 1971.05.30;
”Maos poetiska anspelningar”, Svenska Dagbladet 1971.06.01;
”Digteren Mao Zedong”. Information (Köpenhamn) 1971.07.16;
”The poetry of Mao Zedong”. Saturday Review 1971.09.27;
”Om Mao Tse-tungs poesi”, Kina-Rapport 1973 (1), ss. 12-14;
“Mao som poet – en paradox i dagens Kina”, Svenska Dagbladet 1976.09.11;
”Mao Zedong, Formanden som lyriker”, i Vibeke Bördahl (utg), Kinas nyere litteratur. Köpenhamn: Gyldendal 1975, ss. 38-40;
”Mao Zedong, Fyra dikter”. Scen och Salong 1975 (8-9), ss. 26-27;
”Ordförande Maos nyårshälsning”. Dagens Nyheter 1976.01.16;
”Mao Zedong, Två dikter”. Horisont 1987 (6), sidan 10;
”Mo Yan, ”Fyra kortromaner”, ARTES 2005 (3), ss. 63-67; Litteratur
Shang Qin, ”18 dikter”. Fenix 1989 (4), ss. 29-51;
”Shang Qin, Poems”, Renditions 1991 (35&46);
”En taiwanesisk diversearbetare tänker med fötterna”,(dikter av Shang Qin), Halva Världens 1997 (1), ss. 14.15;
Shen Congwen, ”Tiden i Kunming, Stillhet”. ARTES 1988 (3), ss. 93-105;
“Shen Congwen”, Drakens År: Årsbok om Kina. Stockholm: Svensk-kinesiska vänskapsförbundet 1988, ss. 21-23;
”Shen Congwen – självständighet och mod”, Svenska Dagbladet 1988.05.18;
”Shu Kuo-chih, Lantligt dilemma”, Fenix 1996 (2), 69-85;
”Shu Kuo-chih, ”En trivial historia”, PEQUOD 1996 (17), ss. 87-97;
Shu Ting, ”Fem dikter”, i Råttans År: Årsbok om Kina. Stockholm: Svensk-kinesiska vänskapsförbundet 1984, ss. 121-126;
Shu Ting, ”Tre dikter”. Bonniers litterära magasin, 1985 (3) 213-217;
Sun Li, ”Fyra berättelser” (Mimeo), Stockholm 1971. 28 sidor;
”Sången om en by”, i Sun Li, Den bittra striden. Stockholm:Forum 1973, ss.84-153;
Tao Yuanming, ”Persíkblomkällan”, All Världens Berättare. 1948 (4), ss. 301-301;
”Tien Lung, Den ensamma svanen vid Skeppsholmsbron”. Ny i Sverige 1974 (3);
Wang Meng, ”Vinterregn”. Horisont 1987 (5), sidan 24;
”Två kinesiska novellister: Wang Meng och Gao Xingjian”, Horisont 1987 (6), s. 24;
Wen Yiduo, ”Drömmaren”, Orientaliska Studies.
”Wen Yiduo, poet och kritiker”, (Mimeo), Stockholm 1971. 31 sidor;
Wen Yiduo, ”Två dikter”, Orientaliska Studier 1971 (1), ss. 36-37;
Wen Yiduo, ”Vingfot”, Orientaliska Studier 1971 (8-9), ss. 74-75;
Wen Yiduo, ”Vingfot & Försyndelsen”. Nya Argus (Helsingfors), 1971 (16), s. 248;
Wen Yiduo, ”Vingfot och Himmelsfridens port”, Dagens Nyheter 1971.10.14;
”Wen Yiduo, Fem dikter” Lyrikvännen 1972 (3), ss. 29-31;
”Wen Yiduo, Fem dikter”. Orientaliska Studier 1973 (14), ss. 43-48;
”Skalden Wen Yiduo”. ARTES 1976 (1), ss.138-155;
”Plums!” (En dikt av den taiwanesiske diktaren Xiang Yang), Svenska Dagbladet 1998.09.10;
Yan Li,”Dikter”, i Oxens år. Årsbok om Kina. Stockholm: Svensk-kinesiska vänskapsförbundet 1985, ss. 139-145;
Yan Li, ”Fjärranifrån”. ARTES 1988 (6), ss- 37-41;
”Yang Jifu, Dikter”, Radix 1979 (2), ss. 38-56;
”Yang Jifu, Poems”. Renditions 1981 (16), ss. 62-67;
”Om Yang Jiang”, Fenix 1983 (3), ss. 31-32;
”Dikter av Yang Lian”, Karavan 2001 (1), ss.86-89;
”Mörkren” (översättning av en diktsvit av Yang Lian), 00-tal, maj 2002, ss.30-34;
”Bortom ord och tanke – utdrag ur filosofen Zhuang Zis verk”. Orientaliska Studier 1974  (16—17), ss. 48-59;

”Färdkamrater”, ur Xu Qixieji. Orientaliska Studier 1969 (1), ss 8-11;
”Tre dikter om Zen”. Antropologiska Studier 1972 (2), ss. 87-88;
”Letters Between Qin Jia and His Wife Xu Shu”, Renditions 1994 (41-42), ss.1-3;
”Tre taiwanesiska poeter”, ARTES 1996 (3), ss. 48-65;
”Kinesiska dikter”, Tal och Texter december 1998. Stockholm: Norstedt, 1999;
”Tre taiwanesiska poeter”, Orientaliska Studier 1999 (100-101), ss. 8-15;
”Två poeter från Taiwan”, Horisont 1999 (5), ss. 19-25;

5. Översättningar från svenska till kinesiska/Translations from Swedish into Chinese
Stig Claessons novell ”Midsommarbrev” (中夏的書信), 聯合報副刊,2006.07.01,
Stig Claessons noveller”Rökning förbjuden”(不准抽煙) och ”Fri vers” (自由詩),聯合報副刊,2006.07.25;
Stig Claessons novell ”Kvinnor kan man inte begripa sig på” (婦女人簡直沒辦法了解), 聯合報副刊,2006.09.08;
Stig Claessons novell ”Varför jag skriver böcker”) (我為甚麼寫書), 聯合報 副刊,2006.09.14;
Stig Claessons novell ”Parker 51” (派克51),聯合報副刊,2006.10.08;
Tomas Tranströmer, Den stora gåtan (2004): 巨大的謎語。上海文學,  2005 (7), ss.50-51;
Tomas Tranströmer, Den stora gåtan/巨大的謎語。台北: 行人文化實驗室,2011,125頁。
TomasTranströmer, Sorgegondolen/ 悲傷的鳳尾船。香港: 大山文化出版社,2012,116頁.
Tomas Tranströmer, Minnena ser mig/ 記憶看見我。台北:行人文化實驗室,2012,109頁。
Tomas Tranströmer, Den stora gåtan/巨大的謎語。 Minnena ser mig/記憶看見我。上海: 世紀出版集團, 2012, 237 頁。

6.0. Översättningar från engelska till svenska, jämte några artiklar om William Blakes författarskap/Translations from English into Swedish, together with some articles on William Blake's works

William Blake, ”Tyger, Tyger”, ARTES 1976 (4), sidan 13;
William Blake, En ö på månen, Uppsala: Brombergs förlag, 1979. 159 sidor;
”Lauhu! Laohu! William Blake i 1957 års Kina”, i Vibeke Bördahl & Sören Clausen, Det moderne Kina, Litteratur og Samfund, Köpenhamn: Akademisk forlag 1980, ss. 122-132;
”William Blake. Dikter”. Fenix 1984 (2), ss124-131;.
William Blake, ”Lyss till Bardens röst” (tolkning av poem ur Songs of Innocence och Songs of Experience), ARTES 1988 (6), ss 37-41;
“William Blake i Kina”, ARTES 1979 (3), ss. 108-115;
“Blake in China”, Blake: An illustrated Quarterly, 1979 (13), ss. 24-28;
”The Dean of Morocco = George Cumberlan?”, Blake: An Illustrated Quarterly, 1979 (13:2), s.109;
“Wilhelm Grönbech om William Blake”, Efterskrift till Folke Isakssons översättning av Blake, The Marriage of Heaven and Hell (Äktenskapet mellan Himmel och Helvete), Stockholm: Epokhe, 1988, ss. 65-71;

T.S. Eliot, ”Burnt Norton”, ARTES 1989 (1), ss 138-144;

7. Översättningar från svenska till engelska/Translations from Swedish into English

”Kjell Espmark, Two poems”, Swedish Book Review 1984 (2), ss. 28-30;
Kjell Espmark, ”The Imperial Army in Xi’an” och “A Book to Burn”, Helix (Melbourne 1985 (21/22), ss 8-11;
Tomas Tranströmer, “Poems from the Wild Square”, Swedish Book Review 1985 (2), ss 16-25;
Tomas Tranströmer, “Six Winters”, in A Celebration for Stanley Kunitz on His 80th Birthday,
New York: Sheep Meadow Press 1986, ss. 68-69;
Tomas Tranströmer, The Blue House, Houston: Thunder City Press 1987, 16 sidor;
Tomas Tranströmer, “Three poems”, The Phoenix Review (Canberra) 1987/88 (2), ss 55-57;
Ingela Strandberg, ”Poems” Swedish Book Review 1995 (1), ss 2-19;
Ingela Strandberg, “From the listener”, Swedish Book Review 1997 (1), ss 2-21;
Ingela Strandberg “Selected Poems”, Swedish Book Review (utkommer 2006);
”Dikter av Ingela Strandberg, i engelsk översättning av herr Malmqvist”, Svenska Akademiens Handlingar 2006, sidorna 95-110.
”Dear Mr Thoreau” (översättning till engelska av Ingela Strandbergs diktsamling Bäste Herr Thoreau). Svenska Akademiens Handlingar  2009, sidorna 87-106;
Ingela Strandberg, ”I dreamt about Sam Shepard last night”, Crazyhorse Number 82, 2012, sidorna 64-69:
Ingela Strandberg, “I stand at the gas station”, Crazyhorse Number 82, 2912, sidorna 70-75;
Ingela Strandberg, "The Great Silence ny Sirius's Nose", Swedish Book
Review 1. 2013, pages 33-38;

Ingela Strandberg, " And then", The Laurel Review", issue 46.2, 2013

8.0 Språkvetenskapliga arbeten/works in linguistics

8.1.0 Allmänna arbeten/General works

“ABC i Kina”, Svenska Dagbladet 1971.09.13;
“Om arbetet med ett förenkla den kinesiska skriften”, Orientaliska Studies 1972 (12-13), ss. 64-66;
“La linguistica cinese”, i Giulio C. Lepschy (utg.), Storia della linguistica, Bologna: Il Mulino 1990, ss. 29-50;
Språkliga, litterära och filosofiska faktorer som försvårar kontakterna mellan västerlandet och Kina”, i Madeleine von Heland (utg.), Europa i Afrika, Asien och Latinamerika, Stockholm 1971, ss. 143-147;
”On formal criteria for the determination of the relations between Chinese texts”, A Symposium on Chinese Grammar. Scandinavian Institute of Asian Studies Monograph Series, vol. 6, Copenhagen 1972, ss. 41-54;
Problems and methods in Chinese linguistics, George Ernest Morrison Lecture in Ethnology, Canberra 1962, 16 sidor;

8.2 Dialektologi/Dialectology

“Studies in Western Mandarin Phonology”, BMFEA 1962 (34), ss. 129-192;
“A note on two Szech’uanese dialects”, i Studia Serica Bernhard Karlgren Dedicata. Utg. av Else Glahn & Sören Egerod, Köpenhamn 1959, ss. 92-97;
”Some observations on the tone manifestations of a Chengdu dialect”, Studia Serica (Chengdu), 1950 (9), ss. 55-70;
“A phonological description of some irregular tone phenomena in the dialect of Omei, Szechwan”, Studia Serica (Chengdu), 1950 (9), ss. 89-93;
“The syntax of bound forms in Sich’uanese”, BMFEA 1961 (33), ss. 125-199;


8.3. Fonetik och fonologi/Phonetics and phonology

”The Ch’ieh-yün problem Re-examined”, i Joseph K. Yamagiwa, Memorial Issue. Paper of the C.I.C Far Eastern Language Institute, Ann Arbor 1973, ss. 10-18;
“Chou Tsu-mo on the Ch’ieh-yün”, BMFEA 1968 (40), ss. 33-78;
“On a recent study of Han phonology”, T’oung Pao 1961 (49), ss 94-105;
Han Phonology and Textual Criticism. The Australian National University Centre of Oriental Studies, Occasional Papers, vol. 1, Canberra 1963, 31 sidor;
“On Archaic Chinese er and ed”, BMFEA 1962 (34), ss. 107-120;
“On literary dialects during the Han period”, Proceedings. Australian Universities Language and Literature Association, Canberra 1964 (2);


8.4. Grammar/Grammar

Nykinesisk Grammatik. Kompendium, Stockholms universitet, 1971, 97 sidor;
Nykinesiska satsmönster. Kompendium. Stockholms universitet 1971, 55 sidor;
“On the functions and meanings of the graph 其 chyi in the Tzuoo juann”, i Chung-yang yen-chiu-yüan kuo-chi Han-hsüeh hui lun-wen-chi, Taipei 1981, ss.365-389;
“關於古代漢語表達情態的幾種方式”,中國語文 1981 (2), ss. 109-118;
”On the modalities of obligation and epistemic necessity in the Xiyouji”, Proceedings of the Second International Conference on Sinology, Taipei 1989, ss. 505.518;
“Some observations on a grammar of Late Archaic Chinese”, T’oung Pao 1960 (48), ss 252-286;
 “On the meaning of the morpheme shyan 嫌 in pre-Han and Han texts”, Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica (Taiwan), 1969 (39:s), ss. 347-368;

8.5 Filologi och textkritik/Philology and textual criticism

”Studies on the Gongyang and Guuliang Commentaries”, BMFEA 1971 (43), ss-67-222;
”Studies on the Gongyang and Guuliang Commentaries II”, BMFEA 1975 (47), ss.19-69;
”Studies on the Gongyang and Guuliang Commentaries III”, BMFEA 1977 (49), 33-215;
“Two recent studies on the Gongyang Commentary”, BMFEA 1978 (50), ss.181-197;
“A note on the Cherng shianq ballad in the Shyun Tzyy”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 1973 (36:2), ss. 352-358;
“The Cherng shianq Ballad of the Shyun Tzyy”, BMFEA 1973 (14), ss. 63-83;
“Xu Shens Postface to the Shuo Wen Jie Zi”, Skrifter utgivna av föreningen för Orientaliska Studier, vol.9, ss.48-53;
 “What did the Master say?”, i David T. Roy & Tsuen-hsuin Tsien (utg.), Ancient China: Studies in Early Civilization, Hongkong 1978, ss.137-155;
“Different Approaches of Professor Bernhard Karlgren and Professor Qian Mu to a Particular Problem of Textual Criticism”, i 中 國 文 化的檢討與前瞻 ,Hongkong: Global Publishing Co.,2001, ss. 542-564;

8.6. Metrik/Metrics

“On Typological and Prosodic Stumbling blocks”, in Sture Allén (utg.), Translation of Poetry and Poetic Prose. Proceedings of Nobel Symposium 110. Singapore, New Jersey,London & Hong Kong: World Scentific, 1999, ss.216-226:
“De kinesiska tonerna i tal och skrift”, Årsbok. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1976 (1), ss. 113-126;
“Correlated features of tone and stress”, Proceedings. Australian Universities Language and Literature Association, Canberra 1964 (2);

9.0 Artiklar om kinesisk litteratur/Articles on Chinese literature

“Kinesisk litteratur”, i Bonniers allmänna litteraturhistoria, Utomeuropeiska litteraturer. Stockholm: Bonniers 1966, ss 41-106;
”Kinas litteratur”, i Litteraturens klassiker, Orientalisk diktning, Stockholm: Almqvist & Wiksell 1970, ss 185-219;
”Den kinesiska litteraturen 500-1279”, i Litteraturens Världshistoria, Stockholm, Köpenhamn, Oslo: Norstedts 1971, Vol.2, ss 412-444;
”Kinas litteratur 1280-1890”, i Litteraturens Världshistoria. Stockholm, Köpenhamn, Oslo: Norstedts 1973, vol. 3, ss 520-551;
”Den kinesiska litteraturen 1890-1965”, i Litteraturens Världshistoria. Stockholm, Köpenhamn, Oslo 1973, vol.10, ss 516-545;
Modern Chinese Literature and its Social Context (utg. av G.M.), Nobel Symposium nr 32, Stockholm: Tre Ringar 1977, 217 sidor;
”Pekpinnar, poesi och snidade drakar”, i Göran Malmqvist. C.P. FitzGerald och Bo Gyllensvärd, Kina, Tradition/Revolution. Stockholm: Sveriges Radios förlag, 1968, ss.7-40;
”Random notes on a Santair poem of the Tarng period”, BMFEA 1975 (47), ss.71-92;
”Strangely fair, the flowers on the battle field”, i Studia Sino-Mongolica: Festschrift für Herbert Franke. Utgiven av Wolfgfang Bauer, Wiesbaden, 1979 (Münchener Ostasiatische Studien vol.25), ss. 363-369;
”Kinas litteratur”, i Litteraturens klassiker, Orientalisk diktning, Stockholm: Almqvist & Wiksell 1970, ss 185-219;
”Den kinesiska litteraturen 500-1279”, i Litteraturens Världshistoria, Stockholm, Köpenhamn, Oslo: Norstedts 1971, Vol.2, ss 412-444;
”Kinas litteratur 1280-1890”, i Litteraturens Världshistoria. Stockholm, Köpenhamn, Oslo: Norstedts 1973, vol. 3, ss 520-551;
”Den kinesiska litteraturen 1890-1965”, i Litteraturens Världshistoria. Stockholm, Köpenhamn, Oslo 1973, vol.10, ss 516-545;
Modern Chinese Literature and its Social Context (utg. av G.M.), Nobel Symposium nr 32, Stockholm: Tre Ringar 1977, 217 sidor;
“Six poems on a Painting of Peonies”. BMFEA 1971 (44(, ss. 75-91;
”On the emergence of modernistic poetry in China”, BMFEA 1983 (55), ss. 57-71;
”On the development of Modern Taiwanese Poetry”, Archiv Orientalni 1999 (67:3), ss. 311-322;
“A note on a lyrical poem by Li Qingzhao (1084-1151)”, Archiv Orientalni 1991 (59), ss.
190-193;
A Selective Guide to Chinese Literature 1900-1949 (utg. av Göran Malmqvist), vol I. The Novel; vol. II. The Short Story; vol. III. The Poetry; vol. IV. The Drama. Leiden, New York, Köpenhamn, Köln: E.J. Brill 1988-89, I-XVII+238, I- XII+300, I-XII+301, I-VIII+347 sidor;
“On the development of Modern Taiwanese Poetry”, Asian and African Studies (Ljubljana), 2001 (1-2), ss. 133-147;
”Hsin Ch’i-chi”, i William H. Nienhauser, Jr., The Indiana Companion to Classical Chinese Literature. Bloomington: Indiana University Press, 1986, 432-433;
”On the role of the translator”, i Sture Allén (utg.), The Situation of High-Quality Literature. Papers presented at the Swedish Academy Nobel Jubilee Symposium, December 5-8, 1991. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1993, ss. 117-135;

10. Kinas historia/The history of China

”Kina före 1921 – en historisk översikt”, i Göran Frenne, Trygve Lötveit, Göran Malmqvist och Hans Wolf, Kina: Tradition och förnyelse, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1974, ss.10-40;
Österns storriken. i Bonniers Världshistoria, vol 4, ss 8-272;
”Från Ming till Qing i Kina”, i Bonniers Världshistoria, vol 12. Stockholm: Bonniers 1985, ss 276-334;
”Den fjättrade draken”, i Bonniers Världshistoria, vol. 15. Stockholm: Bonniers 1986, ss 291-334;
“Den stora gemenskapens samhälle”, i Humanismen som salt och styrka: Bilder och betraktelser tillägnade Harry Järv. Stockholm: Forum 1987, ss. 405-411;

11. Kinas religioner/The religions of China

”Kinas religioner”, i Illustreret Religionshistoria, Köpenhamn: Gads forlag 1968, ss 7-64;
”Die Religionen Chinas”, i Handbuch der Religionsgeschichte. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1974, vol. 3, ss 1-69;
”Chinesische Religionen”, i TRE: Theologische Realenenzyklopädie. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1977., Band 7, Lieferung 4/5, ss. 760-782;
”De kinesiska religionerna”, i Madeleine von Heland (utg.) Möten med Asien. Stockholm: Akademilitteratur 1980, ss.77-95;
”Kinas religioner”, i Illustreret Religionshistoria, Köpenhamn: Gads forlag 1968, ss 7-64;
”Die Religionen Chinas”, i Handbuch der Religionsgeschichte. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1974, vol. 3, ss 1-69;
”Chinesische Religionen”, i TRE: Theologische Realenenzyklopädie. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1977., Band 7, Lieferung 4/5, ss. 760-782;
”Den kinesiska chan-buddhismen”, Grisens År: Årsbok om Kina. Stockhom-Svensk-kinesiska vänskapsförbundet 1983, ss. 49-52;


12. Kinesisk idéhistoria/Chinese intellectual history

“Kejserliga bokbrännare och bibliofiler i det forna Kina”, i Harry Järv (ed), Mänsklighetens minne, Vasa: Schildts 2008, pages 196-222;
”En kinesisk utopists allmänneliga värld”, Svenska Dagbladet 1970.05.14;
”Kinesisk utopist ser på Sverige”, Svenska Dagbladet 1970.05.19;
”Buddhismen i Kina”, Antropologiska Studier 1972 (1), ss. 71-78;

13. Anmälningar av böcker och artiklar/Reviews of books and articles

Arthur F. Wright & Denis Twitchett (utg.), Perspectives on the T’ang. New Haven & London: Yale University Press, 1973, i Samlaren, 1975 (95), ss. 214-219;
Cho-yun Hsu, Ancient China in Transition: An Analysis of Social Mobility, 722- 222 B.C. Stanford: Stanford University Press 1965. i Journal of Asian Studies 1966 (25:3), ss. 520-521; också i Thought and Word 1966 44, ss. 1020-1022; översatt till kinesiska (評許倬雲變遷中的古代中國),i Bulletin. National Central Library (Taiwan), 1967 (1:2), ss. 83-84;
William. H. Nienhauser, Jr. (utg.) Critical Essays on Chinese Literature. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong, 1976, i Acta Orientalia 1978 (39), ss. 311-315;
Wen-shun Chi, Chinese-English dictionary of contemporary usage. Berkeley: University of California Press, I Journal of Oriental Studies (Hong Kong) 1978 (16), s. 116;
Irving Yucheng Lo, Hsin Ch’i-chi. New York: Twayne, 1971, i Acta Orientalia 1974 (36), 533-534;
William H. Nienhauser, Jr., Charles Hartman, William B. Crawford, Jan W. Walls & Lloyd Neighbors, Liu Tsung-yuan. New York: Twayne, 1973, i Acta Orientalia 1974 (36), ss. 534-536;
Ruth Fuller Sasaki, Yoshitaka Inya & Dana R. Fraser, The recorded sayings of Layman P’ang, A Ninth-Century Zen Classic, Tokyo & New York: Weatherhill, 1971, i Acta Orientalia 1974 (36), ss- 536-537;
L.Y. Yang, Peter Li & Nathan K. Mao, Classical Chinese Fiction. A Guide to its Study and Appreciation. Essays and Bibliographies. London: George Prior Publishers, 1978, i Samlaren 1979 (100), ss. 299-300;
Sung Chang-lien, Grammatik der chinesischen Umgangssprache. Berlin & New York, Walter de Gruyter 1984, i The China Quarterly 1984 (99), ss. 651-652;
Svetlana Rimsky-Korsakoff Dyer, Grammatical analysis of the Lao Ch’i-ta, Canberra 1983, i Bulletin of the School of Oriental and African Studies 1985 (48), s. 589;
Jerry Dennerline, Qian Mu and the World of Seven Mansions. New Haven & London: Yale University Press, 1989, i The China Quarterly 1990;
”Re-reading Yang Mu in Translation”, (Anmälan av Laurence R. Smith and Michelle Yeh, No Trace of the Gardener, New Haven: Yale University Press, 1988), I Translation Quarterly Nos 16 & 17. Special issue. Translation and Ideology, The Hong Kong Translation Society, 2000, ss. 137-139;

14.0 Debattartiklar/Contributions to debates

”Laglöst land. Kinesisk akademi leds av huliganer”, Svenska Dagbladet 1995.01.11;
”Dekadenta alster föregick 91:an”, Svenska Dagbladet 1995.01.20;

14.1 Hotet mot Östasiatiska Museet och Östasiatiska biblioteket

”Help save the Museum of Far Eastern Antiquities in Stockholm!”, Orientations (Hongkong), December 1996, s. 86;
”Ministerns populistiska museiförslag riskabelt”, Svenska Dagbladet 1996.10.02;
”Mastodontmuseum gagnar ingen”, Svenska Dagbladet 1998.12.06;
”The Museum of Far Eastern Antiquities in Stockholm Needs Help Again!”, Orientations. The Magazine for Collectors and Connoisseurs of Asian Art, March 2008;

14.2 Den 4. juni 1989/June 4th,  1989
”Stoppa hans (Li Xiannians) Sverige-besök”, Expressen 1989.06.05;
”Göran Malmqvist om situationen i Peking”, Sydsvenskan 1989.06.08;
”Bryt kontakterna med Kina”, Expressen 1989.06.14;
”Bryt de diplomatiska förbindelserna med Kina”, Dagens Nyheter 1989.06.07;
”Sinologer stöder Kinas oliktänkande”, Dagens Nyheter 1989.06.10;
”Drömmen som krossades på torget i Peking”, Svenska Dagbladet 1989.06.14
”Vi vet alla vad som hände på Himmelska fridens torg”, Expressen 1989.06.13;
”Res inte till Kina”, Dagens Nyheter 1989.07.02;
”Historien om Chen Mingyuan”, Expressen 1989.07.04;

15.0 Minor newspaper publications in chronological order
Minre artiklar  kronologisk ordning

”Boråsare dialektforskare i Kina”, Borås Tidning 1949.06.13;
”På resa i Kina”: Med mongolisk prins till Kum-bum, helig tempelstad”, Borås Tidning 1949.11.01;
”På resa i Kina: Tempelfester för Budda, audiens hos Panchan Lama”, Borås Tidning 1949.11.09;
”The population problem of China”, Outlook 1959 (13), ss. 124-128;
“Kinas folkmängd ökar med 35000 om dagen: ideologisk debatt om barnbegränsning”, Dagens Nyheter 1959.02.23;
”Statens näve hårdnar om Kinas jordbrukare”, Dagens Nyheter 1959.03.01;
”Samtal om kulturrevolutionen”, ibid., ss.71-81;
”Bra och dåligt om Kina” (Anmälan av Alf Henrikson & Huang Tsu-yu, Kinesisk historia och A. Keim, Kinas historia), Dagens Nyheter 1967.12.09;
”Den kostsamma inkompetensen. Stockholm: Humanistiska föreningens organ för kulturbestänkt information, 1968 (5), ss. 13-15;
”Asienstudier i Norden”, Svenska Dagbladet 1969.04.23;
”Sinologin i västerlandet”, Svenska Dagbladet 1969.10.04;
”Bernhard Karlgren 80 år”, Orientaliska Studier 1969 (2), ss. 3-7;
”Sverige ett utbildningens U-land jämfört med Australien?” Dagens Nyheter 1970.08.19;
”Vad angår oss Kinas litteratur?”, Dagens Nyheter 1971.03.28;
”Översättning eller parafras?”, Dagens Nyheter 1971.04.19;
”Från Lu Xun till kulturrevolutionen”, anmälan av Vibeke Bördahl & Liu Pai-sha (utg.), Kinesiske noveller fra Lu Xun till kulturrevolutionen, Svenska Dagbladet 1971.04.27;
”Den sinologiska forskningens villkor”, Humanistisk forskning 1973 (1), ss. 12-14;
”Tradition och förnyelse – skriften och språket”, ibid., ss. 41-49;
”Kämpande ideologier”, ibid., ss. 50-66.
Företal till Ningtsu Malmqvist, Att äta med pinnar i Sverige, Stockholm: Forum 1972, ss. 11-25:
”Gammalt och nytt i ´Kinas tankevärld”, Stockholm: SR Utbildningsprogram, 1975, ss. 45-48;
“Den här boken blir knappast bränd”, Svenska Dagbladet 1975.11-21;
“Ett svar till Jan Myrdal”, Expressen 1977.06.28;
”Myrdal är kinafientligt”, Expressen 1977.07.16;
”Efterord” till Jonathan Spence, Äktenskapsbryterskan. Stockholm: Brombergs förlag, 1978, ss. 227-231;
”Bernhard Karlgren in memoriam”, Dagens Nyheter 1978.10.21;
”Den litterära revolutionen i Kina”, Orientaliska Studier 1978 (32), ss. 4-16;
”Bernhard Karlgren”, Årsbok. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 1979, ss. 43-46;
“Undervisning i kinesiska i Sverige”, Getens År: Årsbok om Kina. Stockholm: Svensk-kinesiska vänskapsförbundnet, 1979, ss. 95-98;
”Bernhard Karlgren in memoriam”, Journal of the Royal Asiatic Society 1979 (1), 96-97;
“Bernhard Karlgren in memoriam”, Journal of Chinese Linguistics 1979 (7), ss. 142-143;
“Europeiskt samarbete om sinologisk forskning”, Tvärsnitt 1979 (1), ss.23-26;
”Personligt om Kina”, Kina-Rapport 1979 (4/5), s. 21;
”Lärorikt om Kina”, anmälan av Carl Arvid Hessler, De sanna riddersmännens stat, Dagens Nyheter 1979.10.25;
”När hunden blev ett lurvigt lejon”, Svenska Dagbladet 1979.08.16;
”Den tidlösa äktenskapsbryterskan i Kina”, anmälan av Jonathan Spence, The Death of Woman Wang, Svenska Dagbladet 1979.09.12;
”Rapport från ett svunnet Kampuchea”, Svenska Dagbladet 1979.22.08;
”Forskningssituationen i Kina”, Årsbok. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien 1980, ss.98-101;
”Bernhard Karlgren”, Apans År: Årsbok om Kina. Stockholm: Svensk-kinesiska vänskapsförbundet 1980, ss.40-41;
Poetry Collections 1900-1949: A Provisional List. European Association of Chinese Studies Project on Modern Chinese Literature 1900-1949. Stockholm 1980, 11 sidor;
”Tankar kring Erik Blombergs tolkningar av kinesisk poesi”, Apans År: Årsbok om Kina. Stockholm: Svensk-kinesiska vänskapsförbundet 1980, ss.42-43;
”Kang Youwei”, Apans År: Årsbok om Kina, Stockholm: Svensk-kinesiska vänskapsförbundet 1980, ss.68-70;
”300 miljoner eller 5 miljarder”, Apans År: Årsbok om Kina. Stockhom: Svensk-kinesiska vänskapsförbundet 1980, ss. 78-79;
”Händiga handböcker rörande Kina”, Orientaliska Studier 1980 (37), ss. 12-21;
”Människans bästa vän och argaste fiende”, Svenska Dagbladet 1980.01.04;
”Apropå mandrom, förörad och hejduk”, Svenska Dagbladet 1980.01.23;
”Där banden inte brast med döden”, Svenska Dagbladet 1980.04.22;
”Nyhamns fyr”, Helsingborgs Dagblad 1980.12.07;
”Den klassiska litteraturen”, Tuppens År: Årsbok om Kina. Stockholm: Svensk-kinesiska vänskapsförbundet 1981, ss.58-64;
”Med kungaparet till Kina”, Kina-Rapport 1981 (4), ss.46;
”Nordenskiölds fynd i Yokohama”, Svenska Dagbladet 1981.06.22;
”Preface”, European Association of Chinese Studies Newsletter, Stockholm 1982, ss.3-5;
“Introducing the Project on Modern Chinese Literature 1900-1949. European Association of Chinese Studies Newsletter, Stockholm 1982, ss. 14-15;
”Legenden om prästen Johannes”, Svenska Dagbladet 1982.04.25;
”Om Kinas glömda litteratur”, Författaren 1983 (1), ss. 9-11;
“Humanistiska föreningen under 1970-talet”, Stockholm: Humanistiska föreningen 1984, ss. 136-139;
”Det kinesiska skeppsholmsbiblioteket”, Svenska Dagbladet 1984.02.17;
”Den obotfärdiga pilgrimen” (Anmälan av Tore Zetterholm, Den röde Buddha, Stockholm: Norstedt 1984, i Svenska Dagbladet 1984.03.12;
”Henry Olsson: Inträdestal i Svenska Akademien. Stockholm: Norstedt, 30 sidor; också i Svenska Akademiens Handlingar 1985 (92), ss. 19-46;
”Frågorna om framtidens Kina hopas” (Anmälan av Göran Leijonhufvud & Agneta Engqvist, Kineserna, Stockholm 1985, i Dagens Nyheter 1985.12.17;
“Några tankar kring Fenollossas essä ‘The Chinese characters as a medium for poetry’”, Lyrikvännen 1985 (4/5), s. 221;
”Nu väntar Kina på ett Nobelpris”, Svenska Dagbladet 1985.04.25;
”Tur och förtur i ett elakt spel”, Expressen 1985.09.06;
”Din dröm är min, Christina”, Expressen 1985.09.18;
”I Kina är inte alla författare tillåtna”, Helsingborgs Dagblad 1985.07.20;
”Kulturrevolutionens förlorade generation” (Anmälan av Dai Houying, Stones of the Wall. London: Michael Joseph, 1985, i Svenska Dagbladet 1986.01.14;
“Ett Beijing-minne”, Tigerns År: Årsbok om Kina. Stockholm: Svensk-kinesiska vänskapsförbundet 1986, ss. 107-110;
”Det nya Kina”, i Eva Siao, Kina, min dröm och min verklighet. Stockholm: Carlssons, 1986, ss- 9-12;
”Modern kinesisk lyrik”, Kina-Rapport 1986 (2), ss. 13-14;
”Friska vindar i det kinesiska kulturlivet”, Svenska Dagbladet 1986.11.28;
“Ut med Benjamin!”, Expressen 1987.06.05;
”Report on the EACS Project on Modern Chinese Literature 1900-1949”, European Association of Chinese Studies Newsletter 1987 (1). S. 10;
“Presentation of the Department of Chinese of the University of Stockholm”, ibid., ss. 11-16;
”Preface”, A Selective Guide to Chinese Literature 1900-1949, vol. 1, The Novel. Leiden, New York, Köpenhamn, Köln: E.J. Brill,1988, ss. 9-12;
”Preface”, A SelectiveGuide to Chinese Literature 1900-1949, vol. 2, 1988, s. 9;
“Preface”, A Selective Guide to Chinese Literature 1900-1949, vol. 3, 1989, s. 9;
“Preface”, A Selective Guide to Chinese Literature 1900-1949, vol. 4, 1989, s. 9;
”Tal vid Västgöta Nations gåsmiddag den 12 november 1988”, Vestrogothica 1989, ss. 111-112;
“Företal” till Wei Jingsheng, Modet att stå ensam. Stockholm: Bokförlaget DN, 1988, ss.13-15;
”Hågkomster”, Ormens År. Årsbok om Kina. Stockholm: Svensk-kinesiska vänskapsförbundet 1989, ss.138-140;
”Två obekväma kineser i Kullabygden”, Svenska Dagbladet 1989.08.09;
Anmälan av Cecilia Lindqvist, Tecknens rike. Stockholm: Bonniers, 1989. i Svenska Dagbladet 1989.08.11;
”Bernhard Karlgren”, Årsbok. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 1990,ss.115-120;
”H.S. Nyberg”, Svenska Akademiens Handlingar 1989 (14), Stockholm: Norstedt, 1990, ss. 17-23;
Förord till John Gittings, Kina i förändring. Från Mao Zedong till Himmelska fridens torg .1989, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1991, ss. 111-12;
”Zheng Yis uppgifter (om kannibalism) dokumenteras i kommande bok, Dagens Nyheter 1992.09.08;
“Tal av Akademiens direktör herr Malmqvist”, Svenska Akademiens Handlingar 1992 (18), Stockholm:Norstedt 1993, ss. 7-13.
”Svar på Katarina Frosten sons inträdestal”, Svenska Akademiens Handlingar 1992 (18). Stockholm: Norstedt 1993, ss. 39-40;
”Erinringar från ett kinesiskt bergskloster”, Claes Thell Keramik. Östasiatiska Museets utställningskatalog nr. 52, Stockholm 1993, s.25;
”Lars Larson in memoriam”, Svenska Dagbladet 1993.07.13;
”Se men inte plocka!” Sydsvenskan 1993.07.23;
”Kommentarer till föredrag av Ying-shi Yu och Hiroshi Watanabe, i Erik Lönnroth, Karl Molin & Ragnar Björk (utg), Conceptions of National History. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1994, ss. 188-195;
“Bernhard Karlgren”, (Svenska Akademiens) Tal och Texter 20 december 1994. Stockholm: Norstedt, 1995, ss. 19-24;
”Det finns inga dofter i Stockholm” Svenska Dagbladet 1996.02.04;
”Den stora lögnen”, Amnesty Press 1996 (2), s. 8;
”Nils Folke Knafve”, Svenska Dagbladet 1996.10.11;
Direktörstalet vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 1999, i Tal och Texter. Stockholm: Norstedt, 2000;
”Svar på Bo Ralphs inträdestal”, i Tal och Texter, Norstedt 2000;
”Allt började i Kullabygden”, Helsingborgs Dagblad 2000.09.11;
”Alla har rätt att gissa rätt”, Svenska Dagbladet 2000.10.14;
”Litteratur med hård politisk styrning”, Svenska Dagbladet 2000.10.16;
“Sittplats i Mittens rike” (Anmälan av Ian Burumas bok Bad Elements. Chinese Rebels from Los Angeles to Beijing., Dagens Nyheter, 2002.01.23;
“Liu Binyan in memoriam”, Svenska Dagbladet 2005.12.07;
”Preface” till Dian Li, The Chinese poetry of Bei Dao, 1978-2000. Resistance and Exile. Lewiston, Queenston, Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2006;
“On the Role and Passion of a Master”, in Jaroslav Prusek, remembered by friends, Dharma Gaia (Prague), 2006. ss 115-122;
”On J.M. Coetzee, Nobel Laureate in Literatur 2003”, Journal of Modern Chinese Literature 2006 (62&71), ss. 21-29;
Tal av Akademiens direktör Herr Malmqvist, . Svenska Akademiens Handlingar, trettiosjunde delen 2007, ss. 7-13.
Direktörstalet vid Svenska Akademiens Högtidssammankomst den 20 december 2007, i Tal och Texter 20 december 2007, Norstedts Akademiska Förlag, 2008, sid. 5-11;
”Tal inför överlämnandet av Svenska Akademiens nordiska pris (till Sven-Eric Liedman) 2008”, Svenska Akademiens Handlingar, Trettioåttonde delen 2008, sidorna 131-132.
“Högt pris för Kinas framgång”, SvD 2008.02.19.
Företal till volymen En teater – en tid, un théâtre – une époque, a theatre – an era, Ein theater – eine Zeit. Stiftelsen Marionettmuseet. Carsson Bokförlag: Stockholm 2009.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar